Hopp til innhold

PRINCE2®

Over 2 millioner sertifiserte prosjektledere i 150 forskjellige land

Mer om PRINCE2

PRINCE2, “Projects in a controlled environment”, ble utviklet i England på 1990 tallet som en metode som skulle hindre kostnadsoverskridelser på større offentlige prosjekter. Hovedinnholdet er som følger:

  • Syv prinsipper
  • Syv tema
  • Syv prosesser
  • Veiledning til hvordan PRINCE2 kan tilpasses din virksomhet

PRINCE2 er kort sagt en generell prosjektmodell med faser, prosjektprosesser og krav til beslutningsunderlag, samt temaer som business case, organisering, planlegging, kvalitet, usikkerhet, endringer og fremdrift. PRINCE2 er dermed et godt utgangspunkt for utvikling av virksomhetstilpassede prosjektmodeller.

PRINCE2 metoden er beskrevet i læreboken «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2®», eller «Managing successful projects with PRINCE2®». Basert på læreboken er det utviklet et sertifiseringsopplegg med to graderinger:

  • PRINCE2 Foundation
  • PRINCE2 Practitioner

Foundation er for dem som ønsker å få oversikt over hva PRINCE2 er og hva det kan brukes til, og Practitioner er for dem som ønsker å fordype seg videre i PRINCE2. Pensum er det samme for begge sertifiseringene, men Practitioner eksamen er betydelig mer krevende både med henblikk på forberedelser og kunnskapsnivå ved eksamensgjennomføring.

PRINCE2 er en av flere «prosjektledelsesstandarder» i verden. Av andre «prosjektledelsesstandarder» kan nevnes:

  • A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute (PMI), fra USA.
  • ISO 21500 - Guidelines on Project Management

Førstnevnte har også et sertifiseringsopplegg, «Project Management Professional - PMP».

Prosjektsertifiseringer som PRINCE2 og PMP er en mulighet til å formalisere prosjektledelseskunnskap, være et supplement til utvikling av prosjektmodell i egen virksomhet, og selvfølgelig forsterke din CV.

 

PRINCE2 i Norge

Otto Husby tok PRINCE2 til Norge i 2008, den gang i MetierOEC, og han har oversatt både PRINCE2 2009 og PRINCE2 2017, «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2», sammen med eksamener og veiledningsmateriell, til norsk. Otto er også Axcelos PRINCE2 SME (subject matter expert) i Norge. Otto har utviklet sertifiseringsløpene som 80% av alle PRINCE2 sertifiserte i Norge har gått gjennom, og han har vært prosjektleder for utvikling av Prosjektskolens PRINCE2 løp.

Når du tar PRINCE2 sertifisering hos oss vil din faglige e-coach som oftest være Otto. Han vil gi deg svar på alle spørsmål av faglig karakter i PRINCE2 løpet.

Vil du vite mer om PRINCE2?

Ta kontakt med oss for en hyggelig prat!

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.