Hopp til innhold

PRINCE2®

Ønsker du en sertifisering i PRINCE2® Foundation eller Practitioner, men trenger full fleksibilitet til å studere hvor og når du vil? Da er vår PRINCE2 nettbaserte sertifiseringspakke løsningen for deg.

Vi tilbyr sertifisering i PRINCE2, Foundation og Practitioner. Du kan gjennomføre sertifiseringen 100% online. Meld deg på, og du vil umiddelbart få tilsendt brukernavn og passord til e-læringskurs og testeksamener. Når du er ferdig med kurset melder vi deg opp til eksamen, som du også tar online når det passer deg. Du får all informasjon ved påmelding og den nødvendige støtte underveis til å bestå eksamen.

Om din virksomhet ønsker et eget tilpasset opplegg med eventuelt webinarer eller klasseromsamlinger i tillegg til e-læring, så fikser vi det. Ta kontakt for et godt tilbud.

Du må ta Foundation eksamen før du kan ta Practitioner. Du kan også ta Practitioner ved en senere anledning om du ønsker det. Om du melder deg på Practitioner vil du ha behov for PRINCE2 manualen «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2» (6th edition) da det er tillatt å ha denne med på eksamen. Du vil få informasjon om hvordan du kan bestille denne.

PRINCE2 krever ingen forkunnskaper eller prosjekterfaring.

Les mer om våre PRINCE2 sertifiseringer

Otto (1)

PRINCE2 i Norge

Fagansvarlig for PRINCE2 er Otto Husby. Han tok PRINCE2 til Norge i 2008, den gang i Metier, og han har oversatt både PRINCE2 2009 og PRINCE2 2017, Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2, sammen med eksamener, til norsk. Otto er også Axcelos PRINCE2 SME (subject matter expert) i Norge. Otto har utviklet sertifiseringsløpene som 80% av alle PRINCE2 sertifiserte i Norge har gått gjennom.

Når du tar PRINCE2 sertifisering hos oss vil din faglige e-coach som oftest være Otto. Han vil gi deg svar på alle spørsmål av faglig karakter i PRINCE2 løpet.

Hva er PRINCE2?

PRINCE2, “Projects in a controlled environment”, ble utviklet i England på 1990 tallet som en metode som skulle hindre kostnadsoverskridelser på større offentlige prosjekter. Hovedinnholdet er som følger:

 • Syv prinsipper
 • Syv tema
 • Syv prosesser
 • Veiledning til hvordan PRINCE2 kan tilpasses din virksomhet

PRINCE2 er kort sagt en generell prosjektmodell med faser, prosjektprosesser og krav til beslutningsunderlag, samt temaer som business case, organisering, planlegging, kvalitet, usikkerhet, endringer og fremdrift.

PRINCE2 metoden er beskrevet i læreboken «Ledelse av vellykkede prosjekter med PRINCE2», eller «Managing successful projects with PRINCE2». Basert på læreboken er det utviklet et sertifiseringsopplegg med to graderinger:

 • PRINCE2 Foundation
 • PRINCE2 Practitioner

Foundation er for dem som ønsker å få oversikt over hva PRINCE2 er og hva det kan brukes til, og Practitioner er for dem som ønsker å fordype seg videre i PRINCE2. Pensum er det samme for begge sertifiseringene, men Practitioner eksamen er betydelig mer krevende både med henblikk på forberedelser og kunnskapsnivå ved eksamensgjennomføring.

PRINCE2 er en av flere «prosjektledelsesstandarder» i verden. Av andre «prosjektledelsesstandarder» kan nevnes:

 • A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Project Management Institute (PMI), fra USA.
 • ISO 21500 – Guidelines on Project Management

Førstnevnte har også et sertifiseringsopplegg, «Project Management Professional – PMP».

Prosjektsertifiseringer som PRINCE2 og PMP er en mulighet til å formalisere prosjektledelseskunnskap, være et supplement til utvikling av prosjektmodell i egen virksomhet, og selvfølgelig forsterke din CV.

Hvorfor sertifisere meg i PRINCE2?

Dette kan være gode grunner til å gjennomføre en PRINCE2 sertifisering:

 • Jeg ønsker kunnskap om PRINCE2
 • Jeg vil formalisere min prosjektledelseskunnskap
 • Jeg trenger det på min CV
 • Jeg skal være involvert i utvikling av prosjektmodell
 • Det er et krav i virksomheten at prosjektledere skal være sertifiserte
 • Det gir meg fortrinn når jeg søker jobber

PRINCE2 er en opplæring i PRINCE2 og ikke i prosjektledelsesteknikker som WBS, tidsplanlegging, kostnadsestimering, ressursstyring, usikkerhetsanalyser, endringshåndtering, teamutvikling, kommunikasjon, interessenthåndtering, gevinster og gevinstrealisering, innkjøp og kontrakter.

I Norge er det ca. 4000 som har en Foundation sertifisering, og ca. 1500 som har en Practitioner sertifisering.

Sertifiseringer og eksamen

Du melder deg opp til online eksamen på et tidspunkt som passer for deg. Eksamenen foregår online og er tilgjengelig i 12 måneder etter bestilling av kurs. Du har da gjennomført testeksamener som er veldig like de virkelige eksamener, og du skal derfor være godt forberedt.

 • Foundation eksamen består av 60 multiple choice-spørsmål, hvorav 55 % må være riktig for å bestå. Varighet på eksamen er 60 minutter (du får 15 minutter ekstra, til sammen 75 minutter, dersom du tar eksamen på et språk som ikke er ditt morsmål). Eksamen kan gjennomføres online og krever internettilgang, lyd, mikrofon og web-kamera. Ingen hjelpemidler tillatt.
 • Practitioner eksamen fordrer at du har bestått Foundation eksamen. Practitioner eksamen består av ulike spørsmålstyper som må besvares innenfor 2,5 timer. Du kan bruke PRINCE2 manualen som hjelpemiddel. Krav til bestått eksamen er 55% riktige svar. Eksamen kan gjennomføres online og krever internettilgang, lyd, mikrofon og web-kamera.

 

PRINCE2® er et registrert varemerke som tilhører AXELOS Limited, brukt med tillatelse fra AXELOS Limited. Med enerett.